zverens

/Admins

Par Admins

Šis autors vēl nav sniedzis papildus informāciju.
Līdz šim Admins ir radījis 6 bloga ierakstus.

Esam akreditēti ūdens, grunts paraugu ņemšanai

23.11.2018. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ieradās pie mums uzraudzības vizītē, kā rezultātā tika secināts, ka mūsu līdzšinējā darbība ne tikai pilnībā atbilst standartu prasībām un arī turpmāk esam tiesīgi ņemt gruntsūdens un notekūdens paraugus, bet esam gatavi savu darbības sfēru arī paplašināt un turpmāk esam akreditēti papildus arī augsnes/grunts, virszemes ūdeņu un dzeramā ūdens [...]

2019-11-21T22:51:45+02:0024-novembris-2018|Laboratorija, Monitorings|Komentāri ir izslēgtiEsam akreditēti ūdens, grunts paraugu ņemšanai

Paziņojums par SIA „E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „E DAUGAVA” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai nekustamajos īpašumos „Atvari”, „Akači”, „Medņi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads. Iekārtu īpašnieks un operators: SIA „E DAUGAVA”. Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači”, „Atvari”, „Medņi”; nekustamie īpašumi [...]

2018-08-10T21:53:56+02:0010-augusts-2018|ABC atļaujas|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par SIA „E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ. Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 29-42, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101. [...]

2018-10-10T16:23:13+02:0018-jūnijs-2018|IVN|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015). Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada [...]

2018-05-06T00:45:02+02:004-maijs-2018|IVN|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN