zverens

/Admins

Par Admins

Šis autors vēl nav sniedzis papildus informāciju.
Līdz šim Admins ir radījis 6 bloga ierakstus.

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ieradās pie mums uzraudzības vizītē, kā rezultātā tika secināts, ka mūsu līdzšinējā darbība pilnībā atbilst standartu prasībām un arī turpmāk esam tiesīgi ņemt augsnes/grunts, virszemes ūdeņu, dzeramā ūdens, gruntsūdens un notekūdens paraugus.

2020-03-11T21:03:34+03:0011-marts-2020|Laboratorija, Monitorings|Komentāri ir izslēgti

Paziņojums par SIA „E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

2018. gada 15. jūnijā Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „E DAUGAVA” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai nekustamajos īpašumos „Atvari”, „Akači”, „Medņi”, Salgales pagasts, Ozolnieku novads. Iekārtu īpašnieks un operators: SIA „E DAUGAVA”. Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ozolnieku novads, Salgales pagasts, ražošanas objekti „Akači”, „Atvari”, „Medņi”; nekustamie īpašumi [...]

2018-08-10T21:53:56+03:0010-augusts-2018|ABC atļaujas|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par SIA „E DAUGAVA” iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai atkārtotu sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 Ziņojuma sagatavotājs: SIA „AMECO vide” (reģ. Nr. 40103842264), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 29-42, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101. [...]

2018-10-10T16:23:13+03:0018-jūnijs-2018|IVN|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Īpašumi EG” (reģ. Nr. 40103442701, adrese: “Tigranas”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5015). Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 155 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu paredzētajai darbībai pieņemts 2015. gada [...]

2018-05-06T00:45:02+03:004-maijs-2018|IVN|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN