Jaunumi – Vides pakalpojumi

Vides pakalpojumi un risinājumi

/Jaunumi – Vides pakalpojumi

Paziņojums par “Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošanu Jelgavas novada Valgundes pagastā” ietekmes uz vidi (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Valsts nozīmes ūdensnotekas Valgundes 1.vasaras poldera kanāla posma pik.00/00-36/30 atjaunošana Jelgavas novada Valgundes pagastā. Paredzētās darbības ierosinātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa (reģ.Nr. 40003338357), adrese [...]

20-novembris-2017|Nozares: IVN|Atslēgvārdi: |

Paziņojums par SIA „Eco STOCK” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: 2017. gada 5. jūlijā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „Eco STOCK” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai adresē „Mehāniskais cehs”, Stūnīši, Olaines [...]

18-jūlijs-2017|Nozares: ABC atļaujas|Atslēgvārdi: |

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Dzeņi" iecirkņos "Kalna Kades-I" un "Kalna Kades-II" Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Paredzētās darbības vieta: Smiltenes novada Grundzāles pagasta nekustamie īpašumi “Kalna Kades” (kadastra Nr. 94580070075) un [...]

20-jūnijs-2017|Nozares: IVN|Atslēgvārdi: , |

Esam akreditēti ūdens, grunts paraugu ņemšanai

21.09.2016. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ieradās pie mums uzraudzības vizītē, kā rezultātā tika secināts, ka mūsu līdzšinējā darbība ne tikai pilnībā atbilst standartu prasībām un arī turpmāk esam tiesīgi ņemt gruntsūdens un notekūdens paraugus, [...]

24-septembris-2016|Nozares: Laboratorija, Monitorings|Atslēgvārdi: , |