zverens

/Admins

Par Admins

Šis autors vēl nav sniedzis papildus informāciju.
Līdz šim Admins ir radījis 5 bloga ierakstus.

Paziņojums par SIA „Eco STOCK” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: 2017. gada 5. jūlijā Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi izskatīšanai SIA „Eco STOCK” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai adresē „Mehāniskais cehs”, Stūnīši, Olaines pagasts , Olaines novads. Paredzētās darbības ierosinātājs: Darbības ierosinātājs un nākotnē arī īpašnieks un operators ir SIA „Eco STOCK” (juridiskā [...]

18-jūlijs-2017|ABC atļaujas|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par SIA „Eco STOCK” iesnieguma B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Dzeņi" iecirkņos "Kalna Kades-I" un "Kalna Kades-II" Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Paredzētās darbības vieta: Smiltenes novada Grundzāles pagasta nekustamie īpašumi “Kalna Kades” (kadastra Nr. 94580070075) un “Bemberu pļavas” (kadastra Nr. 94580070076 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. 94580070077). Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "Īpašumi EG" (Reģ. [...]

20-jūnijs-2017|IVN|Komentāri ir izslēgtiPaziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades-I” un “Kalna Kades-II” Smiltenes novada Grundzāles pagastā IVN Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Esam akreditēti ūdens, grunts paraugu ņemšanai

21.09.2016. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ieradās pie mums uzraudzības vizītē, kā rezultātā tika secināts, ka mūsu līdzšinējā darbība ne tikai pilnībā atbilst standartu prasībām un arī turpmāk esam tiesīgi ņemt gruntsūdens un notekūdens paraugus, bet esam gatavi savu darbības sfēru arī paplašināt un turpmāk esam akreditēti papildus arī augsnes/grunts, virszemes ūdeņu un dzeramā ūdens [...]

24-septembris-2016|Laboratorija, Monitorings|Komentāri ir izslēgtiEsam akreditēti ūdens, grunts paraugu ņemšanai